Rekondičně-ozdravné pobyty pro seniory

Senioři především ztrátou životního partnera propadají pocitům opuštěnosti, zbytečnosti, zklamání, marnosti života a řada z nich se bohužel i společensky izoluje. Což ovšem není správné. Láska kvete v každém věku a nikdo neříká, že nemůžete ještě potkat blízkou osobu, se kterou Vám bude pěkně a prožijete spolu mnoho šťastných chvil. Společenskou izolací budete trápit nejenom sebe, ale i své rodinné příslušníky. Neschovávejte se tedy doma a navštěvujte nejrůznější kluby pro seniory, jež zajišťují všelijaké akce pro starší občany - např. vycházky a výlety, cvičení pro seniory, kurzy pro seniory apod. a získáte zde i nové přátele. Cítíte-li, že Vám váš zdravotní stav neumožňuje odpovídající soběstačnost, tak se prostřednictvím nové online služby Senior Kontakt nechte umístit do domova pro seniory či domu s pečovatelskou službou, kde také určitě najdete spřízněnou duši. Velmi zajímavou dotovanou akci nabízí již od roku 2006 havířovským seniorům žíjícím sami nebo pečujícím o nesoběstatečného manžela město Havířov. Jedná se o desetidenní rekondičně-ozdravné pobyty pro seniory v zahraničí konané v měsíci srpen, a to v chorvatské Cirkvenici a slovenských Turčianských Teplicích. Chorvatskou Cirkevnici nebo Turčianské Teplice může navštívit 79 seniorů z Havířova, jež zatím tento rekondičně-ozdravný pobyt v zahraničí organizovaný městem Havířov neabsolvovali. V roce 2014 je od dubna do října naplánováno i 6 turnusů rehabilitačních, rekreačních a rekondičně-ozdravných pobytů v tuzemsku pro 242 seniorů. Cílem nabízených pobytů je zlepšení zdravotního stavu účastníků, pomoc seniorům s odstraňováním bariér komunikace s jejich vrstevníky, získávání nových přátel a podpora v jejich aktivitách. Všechny potřebné informace poskytne havířským seniorům sociální pracovnice Petra Pospíšilová z odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova starající se o kluby seniorů.

Publikováno: 15. 05. 2014 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Cestovatelské tipy

Autor: Katka Urbancová