Hvězdičky u hotelů, hotelů garni, motelů, penzionů a botelů

Asociace hotelů a restaurací ČR spolu s evropskou organizací HOTREC pracuje již několik let na podpoře systému oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR. Hotelové asociace 7 zemí EU (od r. 2010 Česká republika, Německo, Rakousko, Švédsko, Maďarsko, od r. 2011 Švýcarsko a Nizozemí) založily HOTELSTARS UNION, unii, jejímž cílem je především sjednotit klasifikaci hotelových služeb pomocí jednotné metodiky a využití společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení. Hotelová klasifikace má celkem 270 hodnotících kritérií, která vznikla na podkladu průzkumu očekávání hotelových hostů a potřeb trhu. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR je dobrovolný systém, který stanoví jasné a transparentní požadavky na jednotlivé kategorie a třídy ubytovacích zařízení. Na klasifikaci se mohou účastnit všechny provozovny s více než 5 pokoji, pokud jejich provozovatelé vlastní živnostenský list na ubytovací služby a provozovny odpovídají všem platným právním předpisům ČR. Kategorie ubytovacích zařízení jsou hotel, hotel garni, motel, penzion a botel. Každá kategorie je dále členěna do 4 až 5 tříd – od 1 do 5 hvězdiček - * Tourist, ** Standard, *** Komfort, **** First Class, ***** Luxus. Na světě existují i šestihvězdičkové a několik sedmihvězdičkových hotelů. Hotel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací), člení se do pěti tříd. Hotel garni - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (pouze snídaně), člení se do čtyř tříd. Motel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy, zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s možností parkování, recepce a restaurace může být mimo ubytovací část, člení se do čtyř tříd . Pension - ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb (absence restaurace), člení se do čtyř tříd. Botel - obytné plavidlo, určené jak k obývání, tak i plavbě a není obvykle vybaven vlastním pohonem. Propojuje možnost komfortu ubytování v hotelu či penzionu s možností plavby po řekách velkých měst a jezerech, kde také kotví. Člení se do čtyř tříd. Počet hvězdiček znamená především určité vodítko, jak si vybraný hotel či jiné ubytovací zařízení v konkurenci ostatních stojí. V mnoha zemích neexistuje žádná kontrola, která by neoprávněně vystavené hvězdičky trestala, a proto se při výběru ubytovacího zařízení vyplatí přihlédnout k pověsti hotelu a k recenzi, kterou poskytli hosté pobývajíc v daném podniku.

Publikováno: 15. 08. 2011 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Praktické rady

Autor: Katka Urbancová