Třídění odpadu v hotelích a penzionech

To největší, co mohou hotely udělat pro přírodu a ekologii, je třídění odpadu. A zde to samozřejmě pokulhává, protože hosté hotelů obvykle nijak na ekologii nedbají a hlavně ani nemohou, protože v hotelech nejsou speciální koše pro plasty, speciální pro papíry, speciální pro směsný odpad, apod., což je určitě veliký problém. Bohužel je tento problém v hotelech naprosto neřešitelný. Personál hotelu je i tak dost vytížený na to, aby ještě hlídali odpad a starali se o to, aby bylo vše setříděné. Myslím si, že je to dokonce i nemožné, i když si jsem jistý, že se mnou spousta lidí nebude souhlasit, taková je ale pravda a nikdo s tím nic neudělá. Leda by nějaké ekologické organizace zaplatili asistenta, kterého by dosadili do hotelu, který by to třídil. Jinak si to osobně nedokážu představit, že by hotely začaly třídit odpad. Jistě, některé výjimky existují, ale že by jich bylo nějaké opravdu veliké množství, to se zase říci nedá. Je spíše pouze několik málo hotelů, které třídí odpad, ale tam se to samozřejmě může i vrátit na ceně, kdy musí být cena vyšší, aby byli schopni zaplatit náklady na třídění. A ty nemusí být zrovna malé. Je to zkrátka složité a myslím si, že nemá cenu hotely soudit, že to nedělají. Má cenu jim zkusit pomoci, i když si myslím, že v případě mnoha hotelů to je zhola nemožné a nikdo s tím už asi nikdy nic neudělá. Hotely zkrátka obyčejně odpad netřídí a v příštích několika letech se na tom nic nezmění.

Publikováno: 04. 01. 2012

Kategorie: Praktické rady

Autor: Katka Urbancová